Reglament

El Club Atletisme Gavà amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i sota el control del col·legi de jutges de la Federació, organitza el 1a Reunió de Velocitat «Ciutat de Gavà» a celebrar-se el pròxim dia 17 de juny de 2017 en l'Estadi Municipal «la Bòbila» de Gavà (Barcelona).

Art.1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa tramitada per a la temporada en curs.

Art.2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club de l'interessat a través de la Intranet de la FCA, indicant la millor marca de la temporada. El termini d'inscripció finalitzarà el dijous anterior a la competició. Passat aquest termini no s'admetrà cap inscripció. Per establir el tall i l'ordre de les sèries s'observarà escrupolosament el rànquing de marques acreditat.

Art.3. Preu. Per col·laborar a sufragar els costos de l'organització la inscripció tindrà un cost de 3 € prova, i 5 € dos o més.

Art.4. Participants. Les categories de participació seran juvenils, júniors i promesa-sèniors. L'organització pot establir un nombre màxim d'atletes per prova (aproximadament, 24 atletes en proves de velocitat i 12 al mig fons). L'organització es reserva el dret d'incloure en la convocatòria atletes convidats. Els atletes veterans podran competir en la categoria absoluta. Les proves de promoció es regiran pel seu horari.

Art.5. Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà fins 30 minuts abans de la prova, en un lloc visible dins del recinte de l'estadi, prèvia identificació de l'atleta mitjançant llicència federativa, document nacional d'identitat, o similar.

Art.6. Cambra de requeriments. Estarà instal·lada en lloc visible dins del recinte de l'estadi. Tots els participants hauran d'estar a les ordres dels jutges abans del tancament d'aquesta, 15 minuts abans de la prova.

Art.7. Jutges i cronometratge. Se seguirà la reglamentació de la RFEA respecte a la configuració i nombre de jutges per a l'homologació de qualsevol rècord o marca aconseguida. Per a la presa de temps s'emprarà cronometratge elèctric.

Art.8. Llistes de sortida. L'agrupació de l'ordre de les llistes de sortida serà per marca i categoria acreditada.

Art.9. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts després de la proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a retornar en el cas d'atendre la seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva.

Art.10. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de l'I.A.A.F o per les normes de la Federació Catalana d'Atletisme.

Art.11. El Club Atletisme Gavà i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art.12. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'en aquest Reglament.