Reglament

El Club Atletisme Gavà amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i sota el control del col·legi de jutges de la Federació, organitza el 6a Reunió de Velocitat «Ciutat de Gavà» a celebrar-se el pròxim dia 10 de juny de 2023 en l'Estadi Municipal «la Bòbila» de Gavà (Barcelona).

Art.1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa tramitada per a la temporada en curs.

Art.2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club de l'interessat a través de la Intranet, indicant la millor marca de la temporada. El termini d'inscripció finalitzarà el diumenge anterior a la competició. Passat aquest termini no s'admetrà cap inscripció. Per establir el tall i l'ordre de les sèries s'observarà escrupolosament el rànquing de marques acreditat. El club farà pública la llista definitiva d'admesos l'endemà de tancar inscripcions.

Art.3. Preu. Per col·laborar a sufragar els costos de l'organització la inscripció tindrà un cost de 3 € prova, i 5 € dos o més.

Art.4. Participants. Les categories de participació seran SUB18, SUB20 i SUB23-Sèniors. L'organització pot establir un nombre màxim d'atletes per prova (aproximadament, 60 atletes en proves de velocitat i 24 al mig fons). L'organització es reserva el dret d'incloure en la convocatòria atletes convidats. Els atletes Màster podran competir en la categoria absoluta. Si es programen proves de promoció es regiran pel seu horari.

Art.5. Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà fins 30 minuts abans de la prova, en un lloc visible dins del recinte de l'estadi, prèvia identificació de l'atleta mitjançant llicència federativa, document nacional d'identitat, o similar.

Art.6. Llistes de sortida. Les llistes de sortida definitives es confeccionaran per marca i categoria acreditada dels atletes confirmats. Tots els participants hauran de confirmar la seva participació en cada prova fins a 30 minuts abans al punt indicat. Els atletes hauran d'estar a la disposició dels jutges 15 minuts abans de cada prova.

Art.7. Jutges i cronometratge. Se seguirà la reglamentació de la RFEA respecte a la configuració i nombre de jutges per a l'homologació de qualsevol rècord o marca aconseguida. Per a la presa de temps s'emprarà cronometratge elèctric.

Art.8. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts després de la proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a retornar en el cas d'atendre la seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva.

Art.9. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de la WA o per les normes de la RFEA o la Federació Catalana d'Atletisme.

Art.10. El Club Atletisme Gavà i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art.11. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'aquest Reglament.